Daugiamačių laiko eilučių prognozavimas, pagrįstas išmaniuoju interpoliavimu Čebyševo daugianariais (Tspredict)

 

Projekto nr.: PP59/2011

Projekto aprašymas:

Projekto metu bus kuriamos naujos metodikos ir algoritmai, skirti vienmačių ir daugiamačių laiko eilučių segmentavimui bei prognozavimui. Bus sukurtas matematinis modelis, pagrįstas vienmatės laiko eilutės interpoliavimu Čebyševo daugianariais netolygiame laiko tinklelyje, leidžiantis įvertinti faktą, kad kuo laiko eilutės praeities reikšmės yra artimesnės dabarties momentui, tuo daugiau įtakos laiko eilutės prognozei jos turi. Šio modelio pagrindu bus sukonstruotas algoritmas užtriukšmintų signalų prognozavimui. Realizuojant minėtą algoritmą, susiduriama su blogai sąlygotu optimizavimo uždaviniu, kuriam yra reikalingos nestandartinės tikslo funkcijos. Šių funkcijų optimizavimui bus naudojami adaptyvūs evoliuciniai optimizavimo algoritmai. Be to, projekto metu bus sukurti nauji modeliai ir algoritmai laiko eilučių segmentavimui, leidžiantys pagerinti izoliuotos skaliarinės laiko eilutės prognozės kokybę, pasinaudojant susijusių eilučių rekonstruojamais beveik optimaliais matematiniais modeliais.

Projekto finansavimas:

KTU Mokslo ir inovacijų fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-04-14 - 2020-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Loreta Saunorienė

Trukmė:
2020 - 2020

Padalinys:
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Matematinio modeliavimo katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku