Deimantiškosios anglies nanokompozitų su sidabro nanodalelėmis lazerinė abliacija femtosekundiniu lazeriu (fsDLC)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0217

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – susipažinti su švariojo kambario technologijomis ir DLC:Ag nanokompozitų sluoksnių formavimu,
modifikuoti dangas ultratrumpais impulsais ir įvertinti
dalelių skirstinį mikroskopiniais metodais.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Praktikos metu bus susipažinta su švariojo kambario technologijomis ir DLC:Ag nanokompozitų sluoksnių formavimu. Naudojant mikroskopinius metodus (SEM, AFM) bus nustatyti Ag dalelių dydžio skirstiniai prieš ir po poveikio ultratrumpais impulsais. Praktikos metu gauti rezultatai bus pristatyti mokslinėje konferencijoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Sigitas Tamulevičius, Sigitas Tamulevičius

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Medžiagų mokslo institutas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku