Fantomų gamybai skirtų lygiaverčių biologiniam audiniui kompozitinių 3D spausdinimo medžiagų tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-16-0070

Projekto aprašymas:

Šiuolaikinė medicina artėja prie individualizuoto gydymo, kas ypač aktualu onkologiniams pacientams, kurių gydymui taikoma spindulinė terapija. Pacientų apšvita didelės energijos fotonų srautais vykdoma linijiniame greitintuve pagal individualų kiekvienam pacientui parengtą
planą, kuris sudaromas atsižvelgiant į gydytojo nurodytą apšvitos tūrį paciento kompiuterinės tomografijos vaizduose. Parengti dozių planai yra tikrinami apšvitinant fantomus – objektus, pagamintus iš audiniams lygiaverčių medžiagų, atkartojančius švitinamos srityje esančius organus ir jų išsidėstymo geometriją. Fantomų gamybai pastaruoju metu naudojamos komercinės 3D spausdinimo medžiagos ne visada atitinka lygiavertiškumo minkštiesiems audiniams kriterijus (fizinis tankis ir spinduliuotės silpimo medžiagoje koeficientas), o medžiagų, kurios būtų lygiavertės kauliniam ir ypač danties audiniui (tankis >2,0 g/cm3) nėra.
Šio projekto tikslas – pagaminti ir ištirti fantomų gamybai skirtų kompozitinių 3D spausdinimo medžiagų, lygiaverčių biologiniam (kaulinis/danties) audiniui savybes.
Projekto metu studentas susipažins su 3D spausdinimo technologijomis, išbandys metalo miltelių įterpimo metodiką polimerinių 3D struktūrų spausdinimo proceso metu ir parinks reikiamas užpildo koncentracijas, kurios leistų suformuoti kauliniam/danties audiniui lygiavertes medžiagas. Dėmesys bus taip pat skiriamas įvairios sudėties kompozitų rentgeno absorbcinių savybių matematiniam modeliavimui ir jų eksperimentiniams tyrimams bei rezultatų analizei.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto metu sukurti kaulo / danties audiniui galimai lygiaverčiai kompozitai vėliau bus panaudoti gaminant apatinį žandikaulį galvos ir kaklo fantome, atspausdintame naudojant individualaus paciento kompiuterinės tomografijos vaizdus.
Remiantis gautais rezultatais bus parengtas konferencijos pranešimas ir mokslinė publikacija konferencijos darbų rinkiniui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Diana Adlienė

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas