Funkcinių sluoksnių Rezerfordo atgalinės sklaidos spektrų tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0067

Projekto aprašymas:

Naujų funkcinių sluoksnių kūrime ypač svarbu gauti norimos elementinės sudėties kompozitus ar daugiasluoksnes dangas. Tinkamai parinkus dangą sudarančių elementų koncentraciją galima valdyti suformuotų sluoksnių fizikines savybes, kas atveria naujas šių dangų taikymo sritis. Rezerfordo atgalinės sklaidos spektroskopija (RAS) yra naudojama įvairių dangų elementų koncentracijai ir jų pasiskirstymo tūryje įvertinimui. RAS metodo privalumas yra galimybė nustatyti lengvų elementų koncentracijas ir įvertinti elementų koncentracijos profilius dviejų sluoksnių sandūroje ar dangos ir padėklo riboje. Projektas yra skirtas ugdyti studentų gebėjimus vykdant mokslinius tyrimus vasaros praktikose. Projekto tikslas – atlikti dangų Rezerfordo atgalinės sklaidos spektrų analizę. Vykdant ši projektą bus įsisavintas RAS spektrų apdorojimui skirtas programinis paketas. Modeliuojant nustatyta silicio dioksido ir daugiasluoksnių keraminių dangų elementinė sudėtis ir elementų pasiskirstymas tūryje. Įvertinta sluoksnių skaičiaus ir temperatūros įtaka dangų elementinei sudėčiai.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Atlikta literatūros analizė apie Rezerfordo atgalinės sklaidos spektroskopijos (RAS) metodo veikimo principus ir taikymą įvairių dangų bei kompozitinių sluoksnių tyrimuose. Įsisavintas darbas SIMNRA programiniu paketu, skirtu RAS spektrų analizei. Atliktas dangų RAS spektrų modeliavimas bei nustatyta šių sluoksnių elementinė sudėtis ir elementų pasiskirstymas dangos tūryje. Paruošta praktikos ataskaita, o tyrimų rezultatai pristatyti tarptautinėje „E-MRS Fall Meeting 2019“ konferencijoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Liutauras Marcinauskas

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas