Lazeriu indukuotos pažaidos slenksčio nustatymas šviesą sugeriančiomis metalo nanodalelėmis legiruotoms nanokompozitinėms dangoms (LIPS)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-22-0144

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama ugdyti studento gebėjimus vykdant priešakinius mokslinius tyrimus plazmoninėmis savybėmis pasižyminčių nanokompozitinių dangų tematikoje modifikuojant jas ultratrumpais lazerio impulsais. Praktikos tikslas yra nustatyti kaip ultratrumpų impulsų lazerio ir jo aukštesnių harmonikų indukuotos pažaidos slenkstis priklauso nuo metalo nanodalelių užpildo kiekio nanokompozitinėse dangose. Praktikos metu studentas susipažins bei įsisavins nanokompozitinių dangų nusodinimo technologijas, atliks eksperimentus lazerinės pažaidos slenksčio nustatymui ir įvertins struktūros pokyčius dėl lazerinio poveikio. Tyrimų pagrindu bus parengtas mokslinis pranešimas konferencijoje.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Vykdydamas praktiką studentas įsisavins plazmoninėmis savybėmis pasižyminčių nanokompozitinių dangų nusodinimo technologijas, jų tyrimo metodus ir atliks lazerinės pažaidos slenksčio nustatymą naudojant skirtingas metodikas (1-on-1 ir S-on-1) bei skirtingas lazerio harmonikas (343 nm, 515 nm, 1030 nm). Rezultatai bus pristatyti konferencijoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-03 - 2021-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Asta Tamulevičienė

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas