MathE – Matematikos įgūdžių gerinimas aukštojo mokslo srityje

 

Projekto nr.: 2018-1-PT01-KA203-047361

Projekto aprašymas:

Aukštojo mokslo institucijų studentai besimokydami tiksliųjų ir ekonomikos dalykų (ypač inžinerinių, matematikos, ekonomikos) dažnai pritrūksta pagrindinių matematikos įgūdžių ir motyvacijos, tad jų dalyvavimas paskaitose ir gaunami rezultatai nėra tokie veiksmingi ir nepateisina dėstytojų lūkesčių. Todėl būtina nustatyti besimokančiųjų mokymosi spragas, o taip pat prireikus atnaujinti mokomąją medžiagą, supažindinant matematikos dėstytojus su Europine gerąja praktika (bendradarbiaujant su Europos universitetais – institucijomis partnerėmis), suteikiant informacijos apie šaltinius, naudojamus kaip inovatyvius mokymo būdus, priemones Europos universitetuose. Taip dėstytojai galėtų pritaikyti įgytą patirtį savo studentams, kurie ugdytųsi reikalingus įgūdžius ir kompetencijas.
Pagrindinis MathE projekto tikslas – skatinti matematikos ir inžinerijos dėstytojų mokymąsi/tobulėjimą ir keitimąsi gerąja patirtimi bei praktika Europos mastu, taip siekiant pagerinti mokymo kokybę, ypač taikant informacines technologijas ir inovatyvias priemones, bei pasiteisinusius šaltinius, siekiant tobulinti pedagogiką ir vertinimo metodus ir stiprinant universitetų dėstytojų bendradarbiavimą.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

MathE projektas padės kurti, vystyti ir išbandyti naujoves matematikos mokymo srityje aukštojo mokslo lygiu. Tam bus sukurti šie intelektiniai produktai (IO):
• IO1 – Studentų žinių vertinimo įrankis. Bus sukurtas studentų žinių vertinimo įrankis, siekiant nustatyti sritis, kuriose reikia tobulinti studentų matematikos įgūdžius. Taip pat sukurta sistema, kurioje bus pateikiami tam tikrų matematikos mokomojo dalyko temų klausimai, kurie bus atsitiktinai parinkti pačios sitemos ir pateikiami studentams savęs vertinimui, siekiant suprasti jo žinių lygį ir esant poreikiui (trūkstant žinių) sistema nukreips besimokantįjį skaityti reikalingą medžiagą) ir galutiniam vertinimui (įvertinti dalyko žinias, pvz., matematiką, inžineriją, ekonomiką ir kt.).
• IO2 – internetinė matematikos biblioteka, skirta talpinti vaizdo pamokoms ir edukacinei medžiagai, kuri bus prieinama aukštųjų mokyklų studentams ir dėstytojams, kad jie galėtų kurti video medžiaga pagrįstus mokymo ir mokymosi šaltinius tam, kad sustiprintų konkrečias matematikos temas.
• IO3 – Matematikos dėstytojų ir studentų praktikos bendruomenė. E-sistema, kurioje susiburs praktikos bendruomenė, leidžianti matematikos dėstytojams aukštojo mokslo institucijose dalintis ir palyginti mokymo šaltinius, priemones ir strategijas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2021-02-28

Projekto koordinatorius: Braganzos politechnikos institutas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, PIXEL Association, Limeriko technologijos institutas (LIT), Genujos universitetas, „Gheorghe Asachi" technikos universitetas

Vadovas:
Vida Drąsutė

Trukmė:
2018 - 2021

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Programų inžinerijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku