Nanokompozitinių dangų su įterptomis metalų nanodalelėmis plazmoninių savybių tyrimai ir taikymai šviesą sugeriančioms dangoms (PlasmoComposite)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-22-0080

Projekto aprašymas:

Įgyvendintos praktikos tikslas buvo parinkti analitinius bei skaitinius plonų nanokompozitinių dangų su metalo nanodalelėmis optinių savybių aprašymo metodus ir įvesties sąlygas leidžiančius kuo tiksliau aprašyti eksperimentinius rezultatus.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Praktikos metu studentas susipažino bei įsisavino nanokompozitinių dangų nusodinimo technologijas bei analitinius jų tyrimo metodus. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas nanokompozitinių dangų optinių savybių skaičiavimo metodikų įsisavinimui naudojant analitines išraiškas įvertinančias nanodalelių sugertį bei sklaidą ir jų tankį dangoje. Šių tyrimų rezultatai buvo lyginami su skaitiniais metodais apskaičiuotomis dangų savybėmis atsižvelgiant į dangų sandarą. Praktikos metu buvo nustatytos nanokompozitinių dangų storio bei sandaros sąlygos užtikrinančios išreikštą sugertį optiniame diapazone. Tyrimu pagrindu buvo parengtas mokslinis pranešimas LMT organizuotoje konferencijoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-03 - 2021-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Tomas Tamulevičius

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas