Paviršiaus laisvosios energijos valdymas femtosekundiniu lazeriu (fsPLE)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-16-0198

Projekto aprašymas:

Savaime besivalantys, neapledėjantys, biologinei taršai atsparūs paviršiai pastaruoju metu sulaukia itin didelio susidomėjimo. Paviršiaus morfologija yra vienas iš pagrindinių faktorių lemiančių kieto paviršiaus optines, mechanines, vilgumo, ir kitas savybes. Pastaruoju metu paviršiaus modifikavimas/struktūrizavimas femtosekundiniu lazeriu sulaukia vis daugiau dėmesio kaip įvairiapusiška technologija, kuria galima struktūruoti medžiagas iki nanometrinių matmenų siekiant jas pritaikyti fotonikoje, plazmonikoje, optoelektronikoje, biocheminiams jutikliams, nano/mikro skystiniams prietaisams ir kt. Struktūrizuojant medžiagas ultratrumpais lazerio impulsais formuojamos nanometrinių matmenų struktūros ko pasekoje galima valdyti paviršiaus vilgumo savybes. Atlikdamas tyrimus studentas vakuuminiais nusodinimo metodais formuos deimanto tipo anglies ir jų nanokompozitų dangas ant metalinių paviršių ir modifikuodamas paviršių ultratrumpais lazerio impulsais nustatys optimalius modifikavimo parametrus paviršiaus laisvosios energijos valdymui.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Studentas įsisavins DTA ir jų kompozitinių dangų formavimo metodus bei suformuoti dangas ant metalinių paviršių, susipažins su ultratrumpų impulsų lazerinio poveikio mechanizmais paviršiaus modifikavimui. Atliks eksperimentus ir įvertins parinktų modifikavimo rėžimų įtaką paviršiaus vilgumui bei jo ilgalaikiam stabilumui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Asta Tamulevičienė, Asta Tamulevičienė

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Medžiagų mokslo institutas, Vakuuminių ir plazminių procesų mokslo laboratorija