Paviršiaus reljefo ir molekulinių jėgų įtakos nanodalelių saviorganizacijos procesams fundamentiniai moksliniai tyrimai ir šioje srityje dirbančių mokslininkų ir kitų tyrėjų tarptautinio konkurencingumo ugdymas (PARMO)

 

Projekto nr.: VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-028

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – kelti tyrėjų kvalifikaciją, kompetencijas ir konkurencingumą, vystant perspektyvias aukštųjų technologijų kryptis Lietuvoje.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Sigitas Tamulevičius

Trukmė:
2013 - 2015

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Medžiagų mokslo institutas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku