Pilnai spalvas perteikiančių hologramų kūrimui skirto algoritmo sudarymas bei testavimas (TrueColorHologram)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0073

Projekto aprašymas:

Nuolatos augantis plataus vartojimo prekių ir dokumentų klastojimo lygis reikalauja naujų priemonių, galinčių užtikrinančių autentiškumą ir efektyviai užkertančių kelią klastočių plitimui. Holograminės žymės yra viena iš labiausiai pasiteisinančių bei pripažintų priemonių. Tokioms žymėms gaminti dažnai naudojama elektronų pluošto litografija arba lazerinė taškinių hologramų technologija. Praktikoje taikant vis sudėtingesniais optiniais efektais pasižyminčius holograminius elementus atsiranda poreikis apžiūrėti hologramą dar prieš ją pagaminant. Šios praktikos metu planuojama sukurti algoritmą, kuris iš jam pateikto skaitmeninio spalvoto vaizdo sukurtų difrakcinių gardelių rinkinį užtikrinantį artimą 100% vaizdo bei spalvų atkūrimą pasirinktoje stebėtojo bei apšvietimo difrakcijos scenoje. Pilnas CIE spalvų diagramos perdengimas, dėl riboto maišomų spalvų skaičiaus vaizdavimo ekranuose bei spausdintuvuose, yra apribotas, o panaudojus, praktikos metu sukurtus naujus difrakcinius spalvų maišymo algoritmus, įgalins sukurti pilnai spalvas perteikiančias hologramas. Šios galimybės leis kurti itin sudėtingus, personalizuotus holograminius efektus, kurių autentiškumas būtų akivaizdus net neįgudusiam vartotojui dėl akivaizdžių bei realistiškomis spalvomis perteikiamų hologramoje matomų vaizdinių. Praktikos metu studentas taip pat susipažins su realių holograminių žymių gamyboje naudojamomis litografijos technologijomis.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Veiklos vykdymo metu studentas įsisavino spalvų aprašymo formalizmą, bendrąsias šviesos difrakcijos lygtis, jas pritaikė skaitmeniniam uždavinių sprendimo būdui. Sudarė algoritmą, gebantį skaitmeninę grafinę bylą paversti į unikalių difrakcinių gardelių rinkinį užtikrinantį pilną hologramos vaizdo ir spalvų atkūrimą. Užtikrino pakankamą skaičiavimo tikslumą, taip pat parengė intuityvią vartotojo sąsają bei parengė jos vartotojo vadovą. Susipažino su holograminių žymių formavimo technologijomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Tomas Tamulevičius

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas