Sidabro nanodalelių sintezė, jų tyrimas ir taikymas signalo stiprinimui Ramano spektroskopijoje (nanoSERS)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0219

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – atlikti sidabro nanodarinių sintezę naudojant poliolius ir ištirti suformuotų nanodarinių signalo stiprinimo efektyvumą Ramano spektroskopijoje.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Bus įsisavinta cheminės sidabro nanodalelių sintezės metodika naudojant poliolius, susintetintos dalelės apibūdintos naudojant optinius ir mikroskopinius metodus. Parinkus sintezės parametrus (temperatūra, sintezės trukmė ir kt.) bus užtikrinama monodispersinių dalelių sintezė. Praktikos metu gautus rezultatus studentas pristatys mokslinėje konferencijoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Asta Tamulevičienė

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Medžiagų mokslo institutas