Sidabro nanodarinių nusodinimas į porėtąjį silicį naudojant kapiliarines jėgas – SERS pagrindai (SiSERS)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-16-0200

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Sigitas Tamulevičius, Sigitas Tamulevičius

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Medžiagų mokslo institutas