Supaprastinto fizikinio fantomo prototipo skirto imituoti skirtingus biologinius audinius kūrimas ir panaudojimas klinikinėje praktikoje

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-22-0089

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – sukurti supaprastintą fizikinio fantomo prototipą skirtą imituoti biologinius audinius bei įvertinti jo panaudojimo klinikines galimybes išoriniame spinduliniame gydyme.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

• Atlikta 3D spausdinimo medžiagų (5-ių skirtingų rūšių) lygiaverčių biologiniam audiniui analizė, pagal jų tankių bei Haunsfildo vienetų (angl. Hounsfield units – HU) reikšmių atitikimą anatominėms struktūroms.
• Sukonstruotas supaprastintas fizikinis fantomo prototipas su biologinius audinius imituojančiais intarpais.
• Atliktas eksperimentinis tyrimas su supaprastintu fizikiniu fantomo prototipu, įvertinant jo panaudojimo klinikines galimybes (2D filmų dozimetrija ir 3D planavimo sistemos kompiuterinis modeliavimas anizotropiniu analitiniu algoritmu), standartinių išorinio spindulinio gydymo procedūrų metu.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-03 - 2021-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jurgita Laurikaitienė

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas