Trimačių mikrostruktūrų formavimas ultratrumpų impulsų lazeriu polimetildisiloksane (mikroPDMS)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-16-0201

Projekto aprašymas:

Efektyvaus trimačio prototipavimo skaidriose medžiagose technologijos tampa vis aktualesnės dėl integruotų mikroskyčių prietaisų vystymosi bei integravimo poreikio augimo. Pastarųjų metų pažanga ultra trumpų impulsų lazerių technologijose įgalino termiškai tinklinamame elastomere polimetildisiloksane (PDMS) formuoti skirtingo tipo pažeidimus su mikrometrine erdvine raiška. Šie tūriniai pažeidimai bus naudojami integruotiems mikro-optikos elementams bei įvairioms mikroskysčių sistemos.
Šios praktikos tikslas – parinkti ultra trumpų impulsų lazerinio poveikio sąlygas efektyviam pažeidimų formavimuisi PDMS tūryje siekiant suformuoti trimates mikrostruktūras. Praktikos metu planuojama parinkti femtosekundinio lazerio poveikio sąlygas sukeliančias skirtingo tipo pažeidimus PDMS paviršiuje ir tūryje. Suformuoti nesudėtingus mikooptinius bei mikroskysčių prietaisų elementus ir juos kiekybiškai apibūdinti naudojant mikroskopines bei mikro kompiuterinės tomografijos metodikas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Pasibaigus praktikai bus paruoštas Lazerinio mikrostruktūrų formavimo PDMS tūryje vadovas ir parengtos bei konferencijoje pristaytos tezės.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Tomas Tamulevičius

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas