Vaizdų kodavimo saugumo bei dekodavimo kokybės optimizavimas dinaminėje vizualinėje kriptografijoje (DVKOPT)

 

Projekto nr.: PP32/1813

Projekto aprašymas:

Šis projektas yra orientuotas į slapto vaizdo užkodavimo saugumo bei dekodavimo kokybės analizę bei optimizavimą dinaminėje vizualinėje kriptografijoje tiek harmoninių, tiek ir chaotinių virpesių atvejais. Yra pastebėta, kad užkoduoto vaizdo saugumą bei dekoduojamo vaizdo ryškumą stipriai įtakoja muaro gardelių, naudojamų slaptam vaizdui ir fonui užkoduoti, žingsniai. Jeigu šie žingsniai skiriasi nedaug – atkoduoto vaizdo kokybė bus labai prasta; jeigu skirsis daug – kokybė bus labai gera, tačiau nukentės užkodavimo saugumas. Taigi, šio projekto vykdymo metu būtų siekiama išanalizuoti dinaminės vizualinės kriptografijos parametrų įtaką užkoduojamo slapto vaizdo saugumui ir atkoduojamo vaizdo kokybei; išvesti tikslias arba apytiksles analizines formules, kurios leistų lengvai nustatyti optimalius dinaminės vizualinės kriptografijos parametrus; gautas formules validuoti atliekant kompiuterinį modeliavimą. Taip pat būtų siekiama išanalizuoti kitus slepiamo vaizdo saugumą įtakojančius veiksnius ir, atsižvelgiant į gautus rezultatus, pasiūlyti priemones, leidžiančias šį saugumą padidinti. Toks tyrimas, be jokios abejonės, turėtų didelę reikšmę pritaikant dinaminę vizualinę kriptografiją panaudojimui tiek pramonėje, taikant optinius eksperimentinius matavimo metodus virpesių kontrolei, tiek ir oftalmologijoje, tiriant žmogaus regos sistemą.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-04-03 - 2018-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Loreta Saunorienė

Trukmė:
2018 - 2018

Padalinys:
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Matematinio modeliavimo katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku