Žemės magnetinio lauko, žmogaus ir gyvūnų kardiovaskulinių sąsajų tyrimas (GEOMAG)

   

Projekto nr.: PP34/147

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – įvertinti žemės lokalių ir globalių magnetinių laukų įtaką žmogaus ir gyvūnų sveikatai. Projekte planuojama ištirti magnetinių laukų variacijas ir rezonansus, kurie daro įtaką žmogaus ir gyvūnų kardiovaskulinei sistemai, sukurti biologinių signalų algebrinio apdorojimo metodiką ir algoritmus, taip pat sukurti metodiką, skirtą algebrinėms koreliacijoms vertinti tarp magnetinio lauko, žmogaus ir gyvūnų kardiovaskulinių parametrų. Žemės lokalių ir globalių magnetinių laukų registravimo įrenginių instaliavimas Lietuvos teritorijoje sudarys galimybes Lietuvoje formuotis naujai mokslo krypčiai, apjungiančiai žemės magnetinių laukų ir žmogaus sveikatos studijas bei gyvūnų savijautos tyrimus magnetinių laukų poveikyje. Efektyvių matematinių metodų ir algoritmų kompleksinei signalų analizei sukūrimas leis tiksliau ir objektyviau vertinti žemės magnetinio lauko, žmogaus ir gyvūnų kardiovaskulines sąsajas. Lietuvoje tokio tipo tyrimai nebuvo vykdomi, taigi šio projekto veiklos yra pilotinės.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014-03-03 - 2014-12-31

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Vadovas:
Minvydas Kazys Ragulskis

Trukmė:
2014 - 2014

Padalinys:
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Matematinio modeliavimo katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku