ZnO nanodalelių sintezė bei optinių savybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0075

Projekto aprašymas:

Šio darbo TIKSLAS yra sintetinti greitos oksidacijos metodu skirtingų formų ZnO nanodaleles, bei ištirti jų morfologiją bei savybes. Praktikos metu studentas gilinsis į sintezės parametrų optimizavimą, bei tyrimo principus naudojant optinius metodus (UV-Vis spektroskopiją), bei nustatys nanodalelių optinių sąvybių priklausomybę nuo dalelių formos.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Praktikos metu studentas susipažino su universiteto vykdomomis mokslinėmis veiklomis, laboratorijomis bei įranga, bei saugaus darbo principais laboratorijose. Studentas įvaldė ZnO nanodalelių sintezės reaktorių, išmoko UV-Vis spektroskopijos principus ir panaudojimo galimybes. Tyrimo metu susintetintos skirtingos formos ZnO nanodalelės atliktas eksperimentinis optinių savybių tyrimas, atlikti absorbcijos koeficiento skaičiavimai, gautų verčių palyginimas tarp skirtingos formos dalelių, literatūros analizė ir rezultatų palyginimas. Praktikos metu gauti rezultatai apibendrinti, suformuluotos išvados, parengta ataskaita, rezultatų pristatymas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Simas Račkauskas

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku