Prof. K. Baršausko fizikos konkursas moksleiviams

Konkurse kviečiami dalyvauti 8–12 klasių mokyklų ir gimnazijų moksleiviai

2024 m. kovo 2 d. KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas kasmet kviečia jaunuosius fizikus pasitikrinti savo žinias į tradicija tapusį  Nacionalinį prof. K. Baršausko fizikos konkursą. KTU MGMF Fizikos katedra, kuriai daugiau kaip du dešimtmečius vadovavo prof. K. Baršauskas, siekdama prisidėti prie profesoriaus atminimo išsaugojimo, nuo 1996 m. kasmet organizuoja jo vardo fizikos konkursą.

Konkurse laukiami 8-12 klasių mokyklų ir gimnazijų mokiniai iš visos Lietuvos. Kviečiame ne tik susirungti žiniomis, bet ir puikiai bei naudingai praleisti laiką – mokytojams konkurso metu vyks seminaras, o moksleiviai, įveikę Fizikos katedros dėstytojų parengtas užduotis, turės galimybę stebėti įdomiąsias fizikos demonstracijas, apsilankyti mokomosiose fizikos laboratorijose.

Registracija mokiniams ir mokytojams atvira iki 2024 m. vasario 25 d.

Kada? Kas? Kur? Kam?
1000 – 1100

Dalyvių registracija

Studentų g. 50, 1 aukšto fojė

1100 – 1130

Konkurso atidarymas, supažindinimas su tvarka

Studentų g. 50,  325F auditorija

1130 – 1400

Moksleiviams:

Konkurso uždavinių sprendimas

Mokytojams:

Seminaras „Mokykla ir universitetas – galimybės ir iššūkiai“, 232 auditorija

1300 – 1400

Arbata konkurso dalyviams

Studentų g. 50, II aukšto fojė

1400 – 1500

Fizikos demonstracijos

Studentų g. 50, 325F auditorija

Surinktą balų skiačių ir užimtą vietą galima pasitikrinti pagal dalyvio kodą. Konkurso nugalėtojams diplomai bus atsiųsti paštu į jų mokyklas.

8 klasė

9 klasė

10 klasė

11 klasė

12 klasė

 

Apie konkursą

Nacionalinis prof. K. Baršausko fizikos konkursas – dar nuo 1996 m. KTU MGMF Fizikos katedros organizuojamas konkursas 8-12 klasių moksleiviams.

Kasmet, pirmąjį kovo šeštadienį, žinių pasitikrinti į konkursą atvyksta jaunieji fizikai iš visos Lietuvos. Juos atlydėjusiems mokytojams konkurso metu vyksta kvalifikacijos kėlimo seminarai.

Tradiciniu konkursu siekiama prisidėti prie profesoriaus, kuris daugiau kaip du dešimtmečius vadovavo KTU MGMF Fizikos katedrai, atminimo išsaugojimo ir moksleivių domėjimosi fizika ir tiksliasiais mokslais skatinimo.

Živilė Rutkūnienė
Studijų prodekanė

mgmf.mokykloms@ktu.lt

 

Nuostatai

1.1. Konkursą organizuoja Kauno technologijos universiteto Fizikos katedros sudarytas organizavimo komitetas bei užduočių sudarymo ir vertinimo komisija.

1.2. Konkurso tikslai: skatinti mokinius domėtis fizika, skatinti mokinių mokslinį-kritinį mąstymą, grindžiamą tvirtomis gamtos mokslų žiniomis, skatinti kūrybiškumą ir savarankiškumą, surasti ir ugdyti talentus, padėti aukštesniųjų klasių mokiniams pasirinkti profesiją.

 1. Konkurse dalyvauja visi norintys bendrojo lavinimo ar bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų moksleiviai. Išankstinės registracijos nėra.
 2. Moksleiviai varžosi atskirose amžiaus grupėse: dvyliktokai, vienuolinktokai, dešimtokai, aštuntokai.
 1. Konkursas organizuojamas kiekvienų metų kovo mėnesio pirmąjį šeštadienį Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mosklų fakultete (pakeista 2014 m.), Fizikos katedroje. Jo data kasmet skelbiama KTU oficialiame tinklapyje, fakulteto ir Fizikos katedros tinklapiuose bei kitose medijose.
 2. Konkurso užduotys teorinės (uždaviniai).
 3. Užduotys sudaromos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas Bendrasiais programas ir išsilavinimo standartus.
 1. Organizavimo komitetas kasmetr sudaro ir tvirtina užduočių rengimo ir vertinimo komisiją kiekvienai amžiaus grupei. Vieną darbą vertina ne mažiau kaip trys komisijos nariai pagal vertinimo komisijos patvirtintą sistemą.
 2. Apeliacijas dėl nekorektiško vertinimo nagrinėja Apeliacijų peržiūros komisija, sudaryta iš narių, kurie nedalyvauja tos amžiaus grupės, kurios atstovas pateikė apeliacijas, užduočių rengimo ir vertinimo komisijoje (papildyta 2008 m.).
 3. Kiekvienos amžiaus grupės prizinių vietų laimėtojai apdovanojami konkurso nugalėtojų diplomais bei prizais.
 1. Kelionės išlaidų organizatoriai neapmoka.
 1. Šie Nuostatai patvirtinti KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekano;
 2. Už renginio turinį ir pasiruošimo darbus atsako renginio Organizatoriai.
 3. Nuostatai gali būti koreguojami arba keičiami tik KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekano potvarkiu.
 

Rėmėjai