KTU MGMF docentės vizitas Varšuvos technologijos universitete

Mokslas | 2018-04-13

Š.m. vasario mėn. 26-28 d. Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto fizikos katedros docentė Brigita Abakevičienė lankėsi Varšuvos technologijos universitete.

Vizito metu aplankė šiuo metu mokslinius tyrimus atliekančias studentes magistrantę Algitą Stankevičiūtė bei doktorantę Fariza Kalyk. Varšuvos technologijos universiteto Fizikos fakulteto pirmasis dekanas bei buvęs universiteto prorektorius prof. Franciszek Krok svetingai priėmė ir aprodė universitete vykdomus mokslinius tyrimus.

Nuotraukoje iš kairės: habil. dr. Wojciech Wróbel, magistr. Algita Stankevičiūtė, dokt. Fariza Kalyk, dr. Marzena Leszczyńska-Redek, dr. Brigita Abakevičienė, prof. Franciszek Krok

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku