KTU MGMF matematikė dr. R. Šmidtaitė laimėjo finansavimą podoktorantūros stažuotei

Svarbiausios | 2021-11-15

Podoktorantūros stažuotės – puiki galimybė jauniems mokslininkams įsitvirtinti akademinėje bendruomenėje, pradėti savarankišką karjerą ir vykdyti novatoriškus mokslinius tyrimus. KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (MGMF) dr. Rasa Šmidtaitė laimėjo finansavimą dvejų metų podoktorantūros stažuotei.  

Siekdama toliau gilinti savo mokslines kompetencijas ir praktinius įgūdžius dr. Rasa Šmidtaitė dalyvavo Europos Sąjungos fondų finansuojamame podoktorantūros stažuočių konkurse. Mokslininkė, norėdama toliau vystyti disertacijos tyrimų sritį, konkursui pateikė paraišką tema „Susietų matricinių iteracinių modelių tinklai – teorija ir taikymai (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0235) (podoktorantūros stažuotės vadovas prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis)“ ir gavo finansavimą. Paraiška papuolė net į geriausiai įvertintų paraiškų penketą.

Projekto idėja – proveržis susietų matricinių iteracinių modelių tinklų tyrimų ir taikymų srityje. Podoktorantūros stažuotės projekto vadovė dr. R. Šmidtaitė jo metu dirba vyresniąja mokslo darbuotoja. Per dvejus projekto metus mokslininkė turi išspręsti keturis uždavinius, parengti bei publikuoti keturis straipsnius aukšto lygio moksliniuose žurnaluose (mažiausiai du – atvirosios prieigos žurnaluose), taip pat skaityti pranešimus dviejose nacionalinėse bei dviejose tarptautinėse užsienyje vyksiančiose konferencijose.

Mokslininkė džiaugiasi, kad projekto metu teks ne tik pamatyti svečias šalis konferencijų metu bei susipažinti su užsienio tyrėjais, bet ir mažiausiai mėnesį darbuotis užsienio mokslo centruose Ispanijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose kartu su pasaulinio lygio mokslininkais.

Ši stažuotė yra jau antroji dr. R. Šmidtaitės po doktorantūros stažuotė. Pirmąją vienerių metų trukmės stažuotę tema „Algebrinės matricinės iteracinės schemos biologinių sistemų modeliuose – teorija ir taikymai” finansavo KTU verslo paramos fondas ir MGMF.

Platesnė informacija internete:

https://ktu.edu/projects/susietu-matriciniu-iteraciniu-modeliu-tinklai-teorija-ir-taikymai-cmlm/

http://www.euro.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/susietu-matriciniu-iteraciniu-modeliu-tinklai-teorija-ir-taikymai