KTU MGMF prof. dr. Diana Adlienė ir doc. dr. Judita Puišo dalyvavo projekto „Apšvitos nulemtų neužkrečiamų ligų diagnostika, stebėsena ir prevencija“ susitikime Portugalijoje

Svarbiausios | 2018-10-25

2018 m. spalio 22 -23 d. KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Fizikos katedra prof. dr. Diana Adlienė ir doc. dr. Judita Puišo dalyvavo COST projekto CA15129 „Apšvitos nulemtų neužkrečiamų ligų diagnostika, stebėsena ir prevencija“ (angl. “Diagnosis, Monitoring and Prevention of Exposure-Related Noncommunicable Diseases (DiMoPEx)“, COST’o darbo grupių susitikime, kuris įvyko Motosinhos-Porto, Portugalijoje.

 

 

Susitikimo metu COST projekto CA15129 vadovė prof. L. T. Budnik pristatė COST veiklos ataskaitą už 2017-2018 metus ir perspektyvas, būsimuosius naujus mokymus, darbo grupių susitikimus ir valdymo komiteto susitikimą. Darbo grupių vadovai pristatė septynių darbo grupių veiklą, mokymus. Darbo grupių susirinkimo metu vyko bendra COST projekto CA15129 “DiMoPEx” ir COST “hCOMET” (CA15132) sesija, skirta biožymenų efekto įvertinimui, siekiant nustayti ryšį tarp žymenų ir ligos diagnozės. Susitikimo metu KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto doc. dr. Judita Puišo pristatė stendinį pranešimą tema „Problems with glyphosate in Lithuania“.  Fizikos katedros atstovės aktyviai dalyvavo darbo grupių WG1-WG2-WG6 diskusijose dėl būsimų projektų rengimo ir dalyvavimo. Taip pat buvo aptartos ir ERASMUS+ bendradarbiavimo galimybės.

 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku